FilosofieN Á Š   P Ř Í S T U P   K   R E A L I Z A C I   S T A V E B

Každou stavbu vnímáme jako jedinečné a svébytné dílo, patřící na konkrétní místo se svým jedinečným vztahem jak k okolní zástavbě, tak hlavně k potřebám a tužbám svých majitelů. 

Primárním sledovaným aspektem je tedy soulad objektu se svým bezprostředním okolím, jeho přirozené zasazení do terénu tak, aby nástup do objektu byl co možná nejvíce plynulý a přirozený.

Dalším aspektem je uspořádání vnitřních prostor, které každému členu domácnosti umožní vytvořit požadovaný kout pro jeho soukromí s tím, že pohyb v objektu musí být intuitivně jednoduchý, prostor přehledný a jasně definovaný. 

Velkou pozornost věnujeme čistotě linií, úpravě povrchů a detailům všech stavebních částí. Velmi důležitý je pro nás soulad zařizovacích předmětů a vybavení domácnosti se stavbou a jejím interiérem.

předtím a potom - kadeřnictví ...

proměna komrčního prostoru - kadeřnictví v centru Prahy... nebo také ... .... [pokračování]