Projekty 2014

Zpět na aktuality

přehled prací architektonického ateliéru


Datum: 31.12.2014O B E C N É   Z H O D N O C E N Í   R O K U   2 0 1 4

Rok 2014 byl vzhledem k předchozím letům co do počtu projektů slabší, což bylo dáno zejména nutností zpracování dokumentací pro provedení stavby u zakázek, které šly do realizace. Rovněž měnší počet projektů přinesl větší důraz na kvalitu a komplexnost zpracovávaných akcí, přičemž zásadní důraz byl kladen na podrobné zpracování studií u zakázek, které jsme následně sami realizovali.


K  J E D N O T L I V Ý M   A K C Í M


Asi největší pozornost byla věnována rozsahlé a náročné rekonstrukci vily na Dobříši (akce A81), kde se opravdu nezvykle dlouho pracovalo na samotné studii. Studie se velmi povedla a rozklíčovala investorovi jeho ne vždy zcela ujasněné požadavky. Vznikl tak ojedinělý projekt, který velmi výrazně zhodnotil stávající prvorepublikovou vilu a povýšil tento objekt na současnou představu o rezidenčním bydlení při zachování rudymentů původní stavby.

Další velký objem práce byl vynaložen na pokračující projekt rekonstrukce, nástavby a přístavby činžovného domu u Karlova náměstí (akce A40), kde se započal již 4.rok boje s úředním šimlem. Objevilo se však světlo na konci tunelu a věříme, že v roce 2015 bude pro nás vítězně dobojováno.

Za zmínku stojí akce novostavby rodinného domu ve Strašnicích, kde ujasnění konceptu a požadavků stavebníka trvalo téměř 6 měsíců (akce A78). Nakonec se nám podařilo vypracovat neotřelou dispozici rodinného domu, který splňuje všechny stavebníkovy nároky a je tak šťastný vyústěním poměrně složitého zadání.

Velmi příjemná práce byla na zastřešení terasy u cukrárny lékařského domu v Liberci, naproti novému vstupu do liberecké zoo (akce A85). Tento projekt objevil nekonvenční postupy při zastřešení a opět splnil složité, na první pohled protichůdné, zadání - spojit a oddělit vnitřní a vnější prostor. Vznikla tak rytmizovaná clona, která na první pohled neruší a splňuje všechny vstupní požadavky na objekt.

Dalším úkolem, jehož závěrem byla úspěšná realizace, byl projekt vestavby podkroví v České Třebové (ake A86). Ten byl zajímavý jednak z hlediska časových souvislostí, kdy se v létě začalo pracovat na projektu s požadavkem "o Vánocích bydlet", ale rovněž přinesl velkou zkušesnost s nezkušenými úředníky stavebních úřadů...

Samotnou kapitolou je další lékárna SUNPHARMA, tentokrát v Brně (akce A87). Tato akce je již tradičně předznamenána omezeným časem na přípravu ve vztahu k realizaci celého projektu. Vše ale proběhlo opět naprosto bezchybně, kvalitní projektová příprava neposkytla prostor pro žádné váhání při realizaci.


 V Ý H L E D   D O   N O V É H O   R O K U

V roce 2015 nás čeká dokončení některých projektů, zejména pak výstavba - akce A81-RA81, A86-RA86, A87-RA87 apod.
Věříme, že nám všechny akce přinesou kvalitní reference a spokojené stavebníky-klienty-investory.
 

Předchozí     Další

připravované projekty 2017

Pro rok 2017 máme rozpracovaných 14 projektů, z nichž 12 je připravováno k realizaci naší stavební firmou. Jedná se o 7 rodinných domů, 3 půdní vestavby a 2 veřejné stavby.  Aktuálně pracujeme na všech 14 projektech, z nich je 7 v procesu satvebního řízení a zbývajících 7 projektů bude podáno do konce března. Včech 14 projektů by mělo získat stavební povolení nejpozději do konce června 2017. Dále je připravován větší developerský projekt, který se připravuje na pozemku velikosti 10tis.kč m2 a měl by být realizován v následujících .... [pokračování]