FilosofieS L U Ž B Y   A R C H I T E K T A


Ačkoliv poskytujeme architektonické služby již od roku 2004, naše představa o službě architekta se neustále vyvíjí a reaguje tak na poměrně překotné změny a vývojové trendy ve společnosti.
S každým novým projektem, většinou tedy i s novým klientem - stavebníkem - investorem, probíhá vždy znovu revize našeho přístupu k poskytované službě a současně revize klientových představ o nás.

Naši práci opravdu vnímáme jako službu. Službu, která je však daleko komplexnější, než by se mohlo na první pohled zdát...


 

 

P R A C O V N Í   P O S T U P 


Klíčem k úspěšně zpracované zakázce je dle našeho názoru správné pochopní zadání. Nikoliv však pochopení zadání tak, jak bychom jej zadávali my, nýbrž zásadní je pochopení představ zadavatele - objednatele, tedy klienta. Jeho představa je totiž často obecná, nejasná a bez jasných kontur. Ve většině případů je však i tato původní představa jen obecným výchozím bodem, o kterém často s úspěchem pochybuje i sám zadavatel. Proto jsme tu my, abychom představu zadavatele ověřili, zformovali, revidovali a uchopili tak, aby výsledkem bylo smysluplné esteticky kvalitní dílo splňující požadavky na funkčnost a proveditelnost. 

V případě návrhu objektů - budov, je primární jeho umístění. Často klientům opakujeme, že pro jejich nový dům je v podstatě nejdůležitější pozemek. Ten předurčí nejen celou novou stavbu, ale v podstatě může dále formovat i životní návyky.

Naše návrhy jsou tedy v první řadě ovlivněny investorovou představou, následně pak umístěním objektu.

Další práce je v zásadě umělecký proces, do kterého je vtělena nejen naše více než desetiletá praxe, ale další desítky vlivů, jejichž skloubení a reflexe dává vždy vzniknout ojedinělému a originálnímu dílu.

Velkou výhodou pro naši práci je těsné provázání s naší stavební firmou. Tím výrazně eliminujeme projektové chyby ve vztahu k proveditelnosti díla. Další výhodou je schopnost kvalifikovaného odhadu nákladů realizace.A R C H I T E K T O N I C K É   D Í L O


Výsledkem naší práce je komplexní projektová dokumentace zahrnující všechny výkonové fáze projektové přípravy dle zákona. Zásadní pro naši práci je, abychom produkovali kvalitní architektonická díla, se kterými však bude absolutně spokojený i objednatel !

Současně jsme schopni naše projekty přesně rozpočtovat a připravit pro realizaci, popřípadě je sami zrealizovat - viz. stavební firma na rozcestníku.


 
 

připravované projekty 2017

Pro rok 2017 máme rozpracovaných 14 projektů, z nichž 12 je připravováno k realizaci naší stavební firmou. Jedná se o 7 rodinných domů, 3 půdní vestavby a 2 veřejné stavby.  Aktuálně pracujeme na všech 14 projektech, z nich je 7 v procesu satvebního řízení a zbývajících 7 projektů bude podáno do konce března. Včech 14 projektů by mělo získat stavební povolení nejpozději do konce června 2017. Dále je připravován větší developerský projekt, který se připravuje na pozemku velikosti 10tis.kč m2 a měl by být realizován v následujících .... [pokračování]