LegislativaR O Z S A H   Z P R A C O V Á N Í   P R O J E K T U  

Naše projektová příprava zahrnuje všechny výkonové části projektu, kterými jsou -

VF1 - příprava zakázky (PPR) 

VF2 - návrh / studie stavby (STS)
VF3 - zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
VF4 - vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
VF5 - vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
VF6 - vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS)
VF7 - spolupráce při výběru dodavatele (VDS)
VF8 - spolupráce při provádění stavby/výkon autorského dozoru (ATD)
VF9 - spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání


Projektové podklady zpracováváme v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Je velmi důležité si při zadání projektu uvědomit, že pro správné a úplné zpracování projektových podkladů je nutné zakázku připravit, poměrně podrobně zkonzultovat se zadavatelem, správně pochopit přání objednatele a vytvořit někdy několik variant studie tak, aby byly představy zadavatele správně transformovány do grafické podoby.

Fáze zpracování studie stavby je pro budoucí objekt klíčová, proto všem našim klientům radíme, aby tuto část nepodcenili a nechali si některé své představy uzrát. Vhodným vodítkem pro rozhodování o předložených variantách jsou naše fotorealistické 3d vizualizace, které dokážou návrh našim objednatelům lépe přiblížit.

Další fáze - DSP  je faktickým podkladem pro stavební řízení a slouží spolu se souhlasnými stanovisky k vydání stavebního povolení. Častokrát se podle projektů ve stupni DSP samotné stavby i realizují, což však nedoporučujeme.

Rozhodující pro realizaci stavby je stupeň DPS, jehož kvalita do jisté míry určí také kvalitu realizovaného díla, a to i s ohledem na konečnou cenu realizace! Jedině dle projektu ve stupni DPS lze totiž přesně stanovit cenu realizace...

Další fáze projektové přípravy, tedy VF6 - VF9 zajišťuje naše stavební divize - viz. stavební firma na rozcestníku.C E N A   P R O J E K T O V Ý C H   P R A C Í


Cena projektu je závislá na velikosti a složitosti objektů a je procentní částí z investičních nákladů (IN)– např. studie (STS) = 1% z IN, projekt pro stavební povolení (DSP) = 2% atd. Ceny jsou smluvní a jsme otevřeni jakékoliv dohodě. V případě, že bychom stavbu i realizovali, odečítáme cenu projektu z ceny realizace…


připravované projekty 2017

Pro rok 2017 máme rozpracovaných 14 projektů, z nichž 12 je připravováno k realizaci naší stavební firmou. Jedná se o 7 rodinných domů, 3 půdní vestavby a 2 veřejné stavby.  Aktuálně pracujeme na všech 14 projektech, z nich je 7 v procesu satvebního řízení a zbývajících 7 projektů bude podáno do konce března. Včech 14 projektů by mělo získat stavební povolení nejpozději do konce června 2017. Dále je připravován větší developerský projekt, který se připravuje na pozemku velikosti 10tis.kč m2 a měl by být realizován v následujících .... [pokračování]