A69_Přístavba RD Všestary

Zpět na reference

A69_Přístavba RD Všestary


Datum: 31.10.2012

Kategorie: Rodinné domy

název: A69_Přístavba RD Všestary

místo: Všestary u Říčan

stupeň: STS, DSP, DPS

datum: 10/2012

firma: KULŠTEJN s.r.o.

investiční náklady: 1.900.000,-Kč

Architektonické řešení objektu vychází především z přání investora vytvořit výrazově umírněný moderní objekt pro rozšíření užitných ploch stávajícího rodinného domu tak, aby bylo možno v budoucnu možno uvažovat např. o bydlení vícegeneračním. Současně přístavba řeší absenci pokoje pro hosty ve stávajícím rodinném domě a rovněž nabízí dostatečnou kapacitu pro zájmové činnosti členů domácnosti.

Návrh byl rovněž determinován situováním pozemku na mírném severním svahu s přístupem ze západní strany.

Umístění objektu rovněž akcentuje hranici mezi veřejným a soukromým prostorem, kdy se křídlem přístavby výrazněji izoluje prostor soukromé terasy s výhledy do otevřené krajiny. Bude tak odcloněn prostor stávající prašné obslužné komunikace.

 

Půdorys objektu je ve tvaru písmene „L“ s tím, že kratší křídlo pomyslného „L“ přiléhá ke stávajícímu rodinnému domu a je s ním i skrze stávající otvor dvoukřídlých balkonových dveří propojen – styčným prostorem mezi objektem RD a přístavby je tak jídelna, resp. zimní zahrada, která přebírá funkci centrálního prostoru nově srostlého objektu. Skrze tento centrální prostor se dále pokračuje do přístavby přes spojovací chodbu, která rovněž plní funkci šatny nových prostor. Chodba / šatna ústí do separované ložnice, která má své hygienické zázemí se sprchou, umyvadlem, bidetem a wc a kde je rovněž umístěna automatická pračka.

Tato ložnice je v návrhu propojena s dalšími prostory přístavby skrytými dveřmi procházejícími vestavěnou skříní v prostoru vstupní chodby k hobby místnosti. Toto řešení umožňuje jak oddělit provoz hobby místnosti, tak budoucí možné propojení obou těchto prostorů.

Hobby místnost má tedy své vlastní vstupy, jeden západní přes vstupní chodbičku, druhý obslužný z jižní strany z prostoru krytého parkovacího stání. Hobby místnost má multifunkční využití (foto ateliér apod.) a má i vlastní pohotovostní hygienické zázemí ve formě sprchového koutu a wc. Je zde umístěna i pohotovostní kuchyňská linka.

Centrální prostor je s prostorem ložnice propojen skrze venkovní terasu, která je semknuta oběma křídly pomyslného „L“ půdorysu – je tak znovu akcentován společný centrální prostor.  


Objekt přístavby je navržen jako současný moderní objekt jednopodlažního kompaktního tvaru s krytým stáním a kůlnou a vytváří tak jednoduše modifikovatelné nové prostory, které zvyšují komfort současných i budoucích členů domácnosti.

Nová přístavba vytváří spolu se stávajícím rodinným domem esteticky umírněný celek založený na kontrastu dvou hmot, což se projevuje i v materiálovém řešení. Zatímco stávající rodinným dům je dvoupodlažní a je pojednán vnější šedivou fasádní omítkou, přístavba je jednopodlažní a fasáda je řešena dřevěným palubkovým obkladem.

 

Střecha objektu je řešena jako šikmá s vystřídanými rovinami sklonu 6°, 52° a 6°. Krytina je navržena jako šablonová živičná (kanadský šindel), ve variantě pak plechová nebo z UV stabilních PVC povrchů.

 

Plošné ukazatele:

 

Dispoziční uspořádání objektu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. nadzemní podlaží

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                                                                                           S[m2]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.01    jídelna / zimní zahrada                                                                                16,3

1.02    chodba / šatna                                                                                           7,85

1.03    ložnice                                                                                                      16,0

1.04    wc / sprcha / pračka                                                                                   5,00

1.05    wc / sprcha                                                                                                2,70

1.06    hobby místnost                                                                                          17,7

1.07    vstup                                                                                                        2,20

1.08    kůlna                                                                                                         5,20

1.09    kryté stání                                                                                                 26,0

1.10    terasa                                                                                                        27,0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.NP  bez terasy a krytého stání                                                                            67,75

1.NP  terasa                                                                                                         27,0

1.NP  kryté stání                                                                                                  26,0

1.NP obytné místnosti celkem                                                                                                                67,75

1.NP včetně garáže a teras                                                                                  120,75

Předchozí     Další

připravované projekty 2017

Pro rok 2017 máme rozpracovaných 14 projektů, z nichž 12 je připravováno k realizaci naší stavební firmou. Jedná se o 7 rodinných domů, 3 půdní vestavby a 2 veřejné stavby.  Aktuálně pracujeme na všech 14 projektech, z nich je 7 v procesu satvebního řízení a zbývajících 7 projektů bude podáno do konce března. Včech 14 projektů by mělo získat stavební povolení nejpozději do konce června 2017. Dále je připravován větší developerský projekt, který se připravuje na pozemku velikosti 10tis.kč m2 a měl by být realizován v následujících .... [pokračování]