A90_RD Všerubská

Zpět na reference

A90_RD Všerubská


Datum: 16.02.2015

Kategorie: Rodinné domy

název: A90_RD Všerubská

místo: Všerubská ul., Praha 13 - Řeporyje

stupeň: STS, DSP, DPS

datum: 02/2015 - 07/2015

firma: KULŠTEJN s.r.o.

investiční náklady: 4.500.000,-Kč

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Umístění objektu plně respektuje uliční čáru. Novostavba je navržená na původním místě bouraného objektu na jižní hranici pozemku. Přistavena je garáž v jihozápadním rohu pozemku. Objekt je tedy situován jižně na parcele, v přímé návaznosti na místní komunikaci. Ve středu pozemku je vybudována na rovinném terénu terasa, sever pozemku je ponechán jako zahrada s vzrostlou zelení.

Moderní svěží linie nového objektu zajímavě narušují monotónnost stávající zástavby rodinných domů se sedlovými střechami. Výškově nebude nový objekt převyšovat okolní zástavbu.

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Tvar objektu tvoří dva kvádry, které jsou na sebe kolmé. K nim je přičleněna jednopodlažní hmota garáže, která je s nimi spojená lávkou. Objekt je zastřešen plochou střechou. Hlavní hmotu tvoří dvoupodlažní objekt sloužící pro bydlení. Půdorysně má rodinný dům tvar písmene L. Část budovy přilehající ke komunikaci čítá nad sebou dvě bytové jednotky 2+kk, které mají totožné uspořádání, horní bytová jednotka je přístupná po lávce ze střechy garáže. Zahradní část objektu je rovněž dvoupodlažní a je vykonzolována o 1,4m nad první podlaží. Zde je navržena jedna bytová jednotka 5+kk. Objekt má přísné hladké linie, které jsou podpořeny dlouhými pásovými okny a jednoduchým barevným řešením. Fasáda je řešena v omítce bílé a šedé barvy. Rámy oken a dveří budou např. v plastových profilech. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu opatřeny krycím nátěrem v barvě okenních a dveřních rámů. Vnitřní povrchy a celkové interiérové materiálové řešení bude řešeno plně v kompetenci stavebníka. Povrchy podlah budou s největší pravděpodobností řešeny v dlažbě. Stěny budou řešeny klasickou výmalbou, v koupelnách bude použit keramický obklad.

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Navržený objekt slouží k bydlení v 3 samostatných bytových jednotkách. Navržený objekt má následující kapacitní ukazatele:

-          1 bytovou jednotku velikosti 5+kk, velikost 126m2, celkem 5 osob/jednotka

-          2 bytové jednotky velikosti 2+kk, velikost 49m2/jednotku, celkem 2 osoby/jednotka

Předchozí     Další

připravované projekty 2017

Pro rok 2017 máme rozpracovaných 14 projektů, z nichž 12 je připravováno k realizaci naší stavební firmou. Jedná se o 7 rodinných domů, 3 půdní vestavby a 2 veřejné stavby.  Aktuálně pracujeme na všech 14 projektech, z nich je 7 v procesu satvebního řízení a zbývajících 7 projektů bude podáno do konce března. Včech 14 projektů by mělo získat stavební povolení nejpozději do konce června 2017. Dále je připravován větší developerský projekt, který se připravuje na pozemku velikosti 10tis.kč m2 a měl by být realizován v následujících .... [pokračování]