A91_RD Počernice - Hloubětín

Zpět na reference

A91_RD Počernice - Hloubětín


Datum: 09.03.2015

Kategorie: Rodinné domy

název: A91_RD Počernice - Hloubětín

místo: Třešňová ul., Praha 9 - Hloubětín

stupeň: STS, DSP

datum: 03/2015 - 08/2015

firma: KULŠTEJN s.r.o.

investiční náklady: 4.500.000,-Kč

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Pozemek investora je situován v klidné okrajové části Prahy, kde se nachází převážně rodinná zástavba. Parcela sousedí z jihu a ze západu s veřejnou komunikací, její východní a severní strana sousedí s pozemky se zástavbou rodinných domů. Novostavba je navržená v střední části pozemku, v západní části je navržen vjezd a zpevněná plocha nájezdu do garáže a venkovní automobilové stání. Objekt se sedlovou střechou stylově zapadá do území, kde převládají právě sedlové střechy. Výškově nebude nový objekt převyšovat okolní zástavbu.

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Hmota objektu je členitá. Hlavní obytná budova je dvoupodlažní zastřešená stanovou střechou. Do ní je z východu zaklesnuta hmota jednopodlažního objektu s ložnicí. K této hlavní hmotě objektu je přičleněn jednopodlažní objekt garáží a pokojů pro hosty se zastřešením valbovou střechou.

Objekt slouží pro trvalé bydlení jedné rodiny. V přízemí se nachází převážná část bytové jednotky, garáž pro dva automobily a dva pokoje pro hosty se zázemím. V druhém podlaží jsou umístěny tři ložnice a koupelna.

Fasáda je řešena v omítce světle šedé barvy v kombinaci s fasádním obkladem. Rámy oken a dveří budou v hliníkových profilech tmavě šedé barvy. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu opatřeny krycím nátěrem v barvě okenních a dveřních rámů. Vnitřní povrchy a celkové interiérové materiálové řešení bude řešeno plně v kompetenci stavebníka. Povrchy podlah obytných místností budou s největší pravděpodobností řešeny ve vinylu a zbylé povrchy v dlažbě. Stěny budou řešeny klasickou výmalbou, v koupelnách bude použit keramický obklad.

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Základní kapacity stavby:

                        zastavěná plocha:                     311    m2

                        obestavěný prostor:                  1133    m3

                        užitná plocha:                           233    m2

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu. V celém objektu tak vznikne 1 bytová jednotka 6+kk, dva pokoje pro hosty s vlastním sociálním zařízením a garáž. Garáž bude rovněž součástí obytného objektu.

Navržený objekt má následující kapacitní ukazatele:

-          1 bytovou jednotku velikosti 6+kk, velikost 176m2, celkem 6 osob/jednotka

-          2 pokoje pro hosty, velikost 44m2, celkem 2 osoby/jednotka

Předchozí     Další

připravované projekty 2017

Pro rok 2017 máme rozpracovaných 14 projektů, z nichž 12 je připravováno k realizaci naší stavební firmou. Jedná se o 7 rodinných domů, 3 půdní vestavby a 2 veřejné stavby.  Aktuálně pracujeme na všech 14 projektech, z nich je 7 v procesu satvebního řízení a zbývajících 7 projektů bude podáno do konce března. Včech 14 projektů by mělo získat stavební povolení nejpozději do konce června 2017. Dále je připravován větší developerský projekt, který se připravuje na pozemku velikosti 10tis.kč m2 a měl by být realizován v následujících .... [pokračování]