A88b_Polyfunkční objekt Strašnice

Zpět na reference

A88b_Polyfunkční objekt Strašnice


Datum: 08.08.2015

Kategorie: Administrativní budovy

název: A88b_Polyfunkční objekt Strašnice

místo: Novostrašnická, Praha 10 - Strašnice

stupeň: STS, DSP

datum: 07/2015-09/2015

firma: KULŠTEJN s.r.o.

investiční náklady: 15.000.000,-Kč

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Lokalita, v níž se daný pozemek nachází je předurčena územním plánem pro stavbu polyfunkčních staveb.  Objekt polyfunkčního domu je navržen v severní části pozemku. Jeho delší osa je orientována severojižním směrem. Zahradní domek je situován do středu pozemku vedle stávající garáže.

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Hmotové řešení zahradního domku vychází ze snahy co nejvíce hmotu odlehčit, tudíž je spodní podstava 1.NP menších rozměrů než hmota  2. a 3. podlaží, která je oproti spodnímu podlaží vykonzolována do všech stran. Zajímavým prvkem jsou žebra vystupující z překonzolované části objektu, žebra tvoří jakýsi rám, který ohraničuje celoprosklené štíty.

Vnitřní povrchy a celkové interiérové materiálové řešení bude řešeno plně v kompetenci stavebníka. Povrchy podlah budou s největší pravděpodobností řešeny v dlažbě.

Stěny budou řešeny klasickou výmalbou, v koupelnách bude použit keramický obklad.

 

Hmotové řešení polyfunkčního domu vychází ze snahy co nejvíce ji přiblížit hmotě zahradního domku. Jedná se o jednu rozměrově dominantní hmotu, která má tvar zkoseného kvádru. Hmota je zdobena vystupujícími žebry, stejně jako zahradní domek. Polyfunkční dům má rovněž celoprosklené štíty. Fasádu tvoří omítka ve světle šedé barvě a v bílé barvě na zdobných žebrech. Vnitřní povrchy a celkové interiérové materiálové řešení bude řešeno plně v kompetenci stavebníka. Povrchy podlah budou s největší pravděpodobností řešeny v dlažbě. Stěny budou řešeny klasickou výmalbou, v hygienických zázemích bude použit keramický obklad

Předchozí     Další

připravované projekty 2017

Pro rok 2017 máme rozpracovaných 14 projektů, z nichž 12 je připravováno k realizaci naší stavební firmou. Jedná se o 7 rodinných domů, 3 půdní vestavby a 2 veřejné stavby.  Aktuálně pracujeme na všech 14 projektech, z nich je 7 v procesu satvebního řízení a zbývajících 7 projektů bude podáno do konce března. Včech 14 projektů by mělo získat stavební povolení nejpozději do konce června 2017. Dále je připravován větší developerský projekt, který se připravuje na pozemku velikosti 10tis.kč m2 a měl by být realizován v následujících .... [pokračování]