A74_Lékárna SunPharma Prostějov

Zpět na reference

A74_Lékárna SunPharma Prostějov


Datum: 15.07.2013

Kategorie: Interiéry

název: A74_Lékárna SunPharma Prostějov

místo: OD InterSpar Prostějov

stupeň: STS, DSP, DPS

datum: 07/2013

firma: KULŠTEJN s.r.o.

investiční náklady: 2.200.000,-Kč

Architektonické řešení a stavební úpravy obchodní jednotky vychází především z přání investora vytvořit komfortní provozovnu lékárny s výrazným akcentem na komfort zákazníků.

Rovněž je návrh determinován požadavky Státního útvaru pro kontrolu léčiv a požadavky Krajské hygienické stanice.

Návrh stavebních úprav využívá již daný prostor obchodní jednotky, kterou půdorysně ani objemově nemění a rovněž reflektuje stávající vstupy do řešeného prostoru. Je jím hlavně vstup pro zákazníky v severní partii obchodní jednotky, dále pak zásobovací vstup z prostoru parkoviště v jižní části.

 

Půdorys obchodní jednotky je přibližně obdélníkový s rozměry cca 22,5x6,5m, atypicky se rozšiřující v severovýchodní partii. Hlavní prostorem je obchodní plocha – místnost pro výdej LP a ZP, která zaujímá západní polovinu půdorysu a je přístupná z obchodní pasáže obchodního domu v severozápadním rohu. Pravou část půdorysu zaujímá zázemí a pomocné provozy, do kterých je rovněž přístup z jižní části, resp. z jihovýchodní části, zásobovacím vchodem.

 

V zázemí se nachází chodba bezprostředně za zásobovacím vstupem, odkud je přístupná místnost pro příjem, která navazuje na sklad. Z chodby je také přístup přímo do kancelářského koutu, u něhož je další příruční sklad, komunikačně propojený s prodejní plochou. Z kanceláře je přístup do denní místnosti personálu, kde je rovněž umístěna úklidová komora, sprcha s umyvadlem a samostatné wc. V severovýchodní partii zázemí je laboratoř s umývárnou, kde jsou navrženy dva nové dřezy.  

 

Nové příčky jsou řešeny jako sádrokartonové, minerální podhled v celém prostoru je navržen jako nový se stejnou či lepší požární odolností. V celém prostoru budou rovněž vyměněna stropní svítidla, která budou součástí minerálního podhledu. Dále bude v celém prostoru vyměněna stávající dlažba a nahrazena novou.  


Předchozí     Další

připravované projekty 2017

Pro rok 2017 máme rozpracovaných 14 projektů, z nichž 12 je připravováno k realizaci naší stavební firmou. Jedná se o 7 rodinných domů, 3 půdní vestavby a 2 veřejné stavby.  Aktuálně pracujeme na všech 14 projektech, z nich je 7 v procesu satvebního řízení a zbývajících 7 projektů bude podáno do konce března. Včech 14 projektů by mělo získat stavební povolení nejpozději do konce června 2017. Dále je připravován větší developerský projekt, který se připravuje na pozemku velikosti 10tis.kč m2 a měl by být realizován v následujících .... [pokračování]