P01_Chata Hrdlička

Zpět na reference

P01_Chata Hrdlička


Datum: 10.10.2013

Kategorie: Rodinné domy

název: P01_Chata Hrdlička

místo: Chatová osada Hrdlička, Čím

stupeň: DPS

datum: 09/2013

firma: RH-architekti s.r.o., KULŠTEJN s.r.o.

investiční náklady: 500.000,-Kč


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Předmětem projektu je zřízení nového střešního pláště a dřevěného obkladu fasád. Součástí návrhu je rovněž včlenění soc. zázemí do předsíně 1.NP a provedení hydroizolace a obvodové drenáže částečně zapuštěného 1.PP. Úpravou se nijak nemění zastavěná plocha objektu a nejsou dotčeny nosné konstrukce.

 

STÁVAJÍCÍ STAV

Rekreační chata se zděným 1.PP částečně zapuštěným do svahu. 2.NP je stojí na podezdívce je tvořeno lehkou ocelovou trubkovou konstrukcí s oboustranným dřevěným obkladem a vloženou tepelnou izolací, nyní již zcela degradovanou.

 


NÁVRH ÚPRAV

Stávající pultová střecha s původně plechovou krytinou, v pozdějších letech překrytou natavenými asfaltovými pásy, je již za hranicí své životnosti a vykazuje četné poruchy způsobující zatékání do interieru chatky. Stejně tak vnější obložení stěn vykazuje nesoudržnost k podkladní konstrukci a obvodové konstrukce obecně jsou v současné době bez jakékoliv funkční tepelné izolace.


Dispoziční řešení
zůstává zachováno. Pouze do prostoru verandy je vestavěno sociální zařízení
(sprcha, WC, umyvadlo) a kuchyňský kout je přesunut do obytné místnosti.


Stavebně technické řešení
pultové střechy spočívá v realizaci dřevěného roznášecího roštu na
stávající nosné konstrukci, opatřeného bedněním a hydroizolací z asfaltových modifikovaných pásů (Glastech 40 Special nebo odp.). Do skladby střechy je vložena tepelná izolace z minerální vlny o tl. 160mm. Dřevěný obklad fasád je tvořen dřevěnými modřínovými lamelami opatřenými bezbarvou lazurou (Xyladecor Tinova nebo odp.). Obklad je řešen jako odvětrávaný s vloženou tepelnou izolací z minerální vlny o tl. 160mm.


Vnitřní rozvody instalací technických zařízení budov
jsou beze změn. Nové zařizovací předměty
jsou napojeny na stávající odpad WC v 1.PP

Předchozí     Další

připravované projekty 2017

Pro rok 2017 máme rozpracovaných 14 projektů, z nichž 12 je připravováno k realizaci naší stavební firmou. Jedná se o 7 rodinných domů, 3 půdní vestavby a 2 veřejné stavby.  Aktuálně pracujeme na všech 14 projektech, z nich je 7 v procesu satvebního řízení a zbývajících 7 projektů bude podáno do konce března. Včech 14 projektů by mělo získat stavební povolení nejpozději do konce června 2017. Dále je připravován větší developerský projekt, který se připravuje na pozemku velikosti 10tis.kč m2 a měl by být realizován v následujících .... [pokračování]