A48_Stodola Krasna Hora

Zpět na reference

A48_Stodola Krasna Hora


Datum: 17.06.2011

Kategorie: Rodinné domy

název: A48_Stodola Krasna Hora

místo: Krásná Hora

stupeň: STS, DSP, DPS

datum: 06/2011

firma: Ing.arch.Martin Kulštejn

investiční náklady: 1.650.000,-Kč


Objekt vestavby rodinného domu bude sloužit k bydlení a rekreaci pro dvě osoby s a je navržen na půdorysu stávající stodoly, která bude zachována a bude tvořit jakousi vnější obálku novému obsahu.
Navrhovaný objekt bude přístupný ze západní strany stávajícím vstupem do stodoly.

Svým hmotovým řešením se novostavba objektu vestavby snaží o nenápadnost. Proto byl zvolen koncept vestavěného domu, který využívá stávající stavební fond – stodolu.
Architektonické řešení objektu vychází především z přání investora zajistit plnohodnotné prostory k bydlení pro dvě osoby, přičemž požadavkem byl přízemní objekt, který svou velikostí výrazně nepřekročí objem stávající stodoly.

 

Půdorys objektu má tvar písmene T, kde převážná část půdorysu zaujímá prostor obdélníkového půdorysu stodoly, na východní straně je objekt částečně vyhřezlý mimo tento půdorys, kde je rovněž situována pobytová terasa.  

 

Nástup do objektu je ze západní strany. Vstupní hala se šatní skříní ústí do hlavní obytné místnosti s kuchyňským koutem, která je situována v jižní partii stavby. Pro zajištění světelné pohody a pro využití jižního pohledu bude stávající jižní štít stodoly probourán pro vytvoření velkého prosvětlovacího otvoru, který bude zajišťovat průhled a přirozené osvětlení hlavní obytné místnosti.

Z hlavní obytné místnosti je vstup do ložnice ve východní části. Ložnice má svoji šatnu a je situována v části mimo půdorys stávající stodoly. Z ložnice a z obytné místnosti je přístup na jihovýchodní pobytovou terasu nabízející výhled do krajiny.

Z ložnice je rovněž vstup do koupelny, která je také přístupná ze vstupní haly. Ke koupelně je v severní partii navržena relaxační zóna v podobě místnosti pro páru.


Ze vstupní haly je rovněž přístup do technické místnosti, kde je umístěna technologie vytápění i technologie výparníku pro páru v relaxační místnosti.

Kolem vestavěného objektu je navržen obslužný chodníček/terasa k zajištění fasádních úprav apod.

 

Zastřešení objektu je provedenou pultovou střechou se sklonem 5°.

Provedení fasády bude jednoduché, dřevěným palubkovým obkladem.

Předchozí     Další

připravované projekty 2017

Pro rok 2017 máme rozpracovaných 14 projektů, z nichž 12 je připravováno k realizaci naší stavební firmou. Jedná se o 7 rodinných domů, 3 půdní vestavby a 2 veřejné stavby.  Aktuálně pracujeme na všech 14 projektech, z nich je 7 v procesu satvebního řízení a zbývajících 7 projektů bude podáno do konce března. Včech 14 projektů by mělo získat stavební povolení nejpozději do konce června 2017. Dále je připravován větší developerský projekt, který se připravuje na pozemku velikosti 10tis.kč m2 a měl by být realizován v následujících .... [pokračování]